OM OSS

Vi är Dalco Redovisning

Dalco Redovisning består av erfarna och professionella medarbetare med bakgrund inom administration, ekonomi, finans och management. Vår strävan är att du som företagare skall ägna dig det som du är bra på, så hjälper vi dig med allt annat. Vi arbetar som en del av ditt företag med målsättningen att du skall känna trygghet och ha vetskap om att vi jobbar mot samma mål. Vi kallar det för Excellent service.

Med den digitala utvecklingen sköts det mesta på distans. Tillsammans med ett flertal mycket kvalificerade samarbetspartners besitter vi en mångårig erfarenhet och kunskap om vad det innebär att bilda bolag och bolagsstrukturer. Vi arbetar främst i Fortnox och digitalt, men hanterar även pappersflöden om det behovet finns.

LEDORD

Engagemang

Vi utvecklar gemensamt oss själva, varandra och företaget. Vi söker information och håller oss uppdaterade. För våra kunder innebär det att vi är proaktiva och fokuserade på deras utmaningar. Vi är intresserade av våra kunder.

Kompetens

Genom individuella och gemensamma utbildningsinsatser ligger vi i framkant. Vi anställer erfarna medarbetare med hög yrkesmässig kompetens vilket gör att vi skapar stort värde för våra kunder.

Pålitlighet

Våra kunder anlitar oss för att lösa utmaningar på ett konstruktivt vis. Vi håller det vi lovar och tillvaratar kundens intressen. Vi respekterar kundens önskemål, är lyhörda och behandlar alla med respekt.

AFFÄRSIDÉ

Bakgrunden till Dalco Redovisning

Dalco Redovisning består av erfarna och professionella medarbetare med bakgrund inom administration, ekonomi, finans och management. Vår affärsidé är att underlätta för alla typer av företag när det gäller den administrativa driften.

Tanken vi har haft när vi byggt upp Dalco Redovisning, har varit att kunna erbjuda så många tjänster som möjligt från en och samma källa. Du som kund skall inte behöva springa runt och söka, det gör vi åt dig. Vi ser till att varje kund får en så bra lösning som möjligt med hänsyn tagen till de lagar och förordningar som finns.