RÅDGIVNING

Finansiell rådgivning

Med jämna mellanrum bör ett företags ekonomiska situation genomlysas. En tilltänkt investering eller utökning av verksamheten kan aktualisera detta. I vissa fall kan det även röra en avveckling av verksamheten. Vi har medarbetare med mångårig erfarenhet inom ekonomi och företagsledning som du kan använda som bollplank. De kan även göra en korrekt analys av ditt företag, som sedan kan ligga till grund för dina beslut.

Juridisk rådgivning

Juridisk kontakt är viktigt i ett företag, ändock glöms det inte sällan bort. När juridiska utmaningar uppstår, allt från missnöjda kunder eller leverantörer som inte uppfyller sina åtaganden till affärsavtal som behöver tas fram är en juridisk kontakt värdefull. Vi förespråkar att konsultera juridiska experter vid frågor om lagar och förordningar.

Skatterådgivning

När du kontaktar oss om skatterådgivning analyserar vi tillsammans vilket behov som föreligger för att sedan ta kontakt med rätt expert. Efter att vi konsulterat en expert i ämnet återkopplar vi till dig och hjälper dig till dess att frågan är löst. På så vis blir ärendet lättare för dig.

Företagsrådgivning

Dalco Redovisning erbjuder skatterådgivning av hög kvalitet. Tack vare samarbete med en av Sveriges ledande advokatbyråer kan vi hantera de allra flesta frågor. När du kontaktar oss om skatterådgivning analyserar vi tillsammans vilket behov som föreligger för att sedan ta kontakt med rätt expert. Efter att vi konsulterat en expert i ämnet återkopplar vi till dig och hjälper dig till dess att frågan är löst. På så vis blir ärendet lättare för dig.