EKONOMI

Redovisning

Grundläggande är vår kompetens inom hantverket "Redovisning". Det tillsammans med att lära känna vår kund och få förståelse för de behov som finns, gör att vi arbetar aktivt och löpande med våra kunder. Uppdragen varierar från att hantera kvittoutlägg till att sätta samman olika digitala flöden. Vi vill arbeta smart och gör det enkelt för våra kunder.

Löner

Med Dalco Redovisning kan ni känna er trygga. Vi har erfarna och kompetenta medarbetare som har hand om lönehanteringen för våra kunder. Hur mycket hjälp som önskas varierar mellan kunder, vi anpassar våra tjänster efter era behov. En del av vår service är naturligtvis att vi ansvarar för att Skatteverket och Bolagsverket får korrekta uppgifter på utsatta datum.

Års- och månadsbokslut

Dalco Redovisning hjälper dig med alla dina bokslut, månadsvis eller årsvis. Önskar du andra perioder eller ett preliminärt bokslut, tar vi fram det också. Har du ingen egen revisor hjälper vi dig även med revision. Vi arbetar tätt med kompetenta revisorer, du kan på så vis få alla tjänster under samma tak. Det ger dig mer tid till din verksamhet och bättre kontinuitet.